"Ik maak graag een ommetje in de tuin rondom het huis"

Overlay voor slider afbeelding

Wachtlijstgegevens

Wanneer u vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunt wonen (ook niet met behulp van thuiszorg), zijn er mogelijkheden om in ons verpleeghuis te komen wonen. U kunt mogelijk zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vraag daarom een indicatie aan via www.ciz.nl. Het telefoonnummer is: 088-7891000.

Nadat u een indicatie heeft gekregen, kunt u zich aanmelden bij de Vriezenhof.

Over het algemeen geldt er een wachtlijst, voordat u terecht kunt bij de Vriezenhof. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn een momentopname en worden regelmatig geactualiseerd. Onze cliëntadviseur onderhoudt contact met cliënten die op de wachtlijst staan.

Wachtlijst De Vriezenhof per 1 september 2023

Er staan 5 wachtenden op de wachtlijst voor een éénpersoonsappartement. 

Wachtlijsten aanleunwoningen per 1 september 2023

Buterhof: er staan 10 wachtenden op de lijst voor een appartement. 

Grevinckhoff: er staan 25 wachtenden op de lijst voor een appartement. 

Aanmelden. Indien u zich wilt inschrijven voor de Vriezenhof, de Buterhof of de Grevinckhoff kunt u een mail sturen naar clientadvies@vriezenhof.nl of bellen met tel.nr. 0546-561661 en dan vragen naar Marloes Kastermans, cliëntadviseur.

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland