"Wij doen er alles aan om van uw 'oude dag' iets moois te maken"

Overlay voor slider afbeelding

Aanmelding en financiering

Voor alle zorg en dienstverlening bij de Vriezenhof kunt u zich aanmelden via Cliëntadvies. Vrijwel alle diensten kunt u zelf afnemen. Voor een aantal, zoals wonen met zorg (met en zonder behandeling), is een indicatie noodzakelijk.

Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op met onze cliëntadviseurs Marloes Kastermans of Benthe Wolfsen.

Telefoon: 0546-561661 
E-mailadres: clientadvies@vriezenhof.nl

Financiering

De financiering van zorg is geregeld vanuit verschillende voorzieningen en verzekeringen. Wat u wel en niet vergoed krijgt, is per persoon verschillend. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de zorg die u nodig heeft en de wijze waarop u verzekerd bent.

De zorg wordt betaald uit:

De uitvoering van deze wetten ligt bij verschillende instanties waarlangs ook de aanvragen lopen. Dit kan soms best ingewikkeld zijn. Het is niet altijd duidelijk waar welke zorg onder valt en er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ook voor vragen hierover kunt u terecht bij onze cliëntadviseurs. 

De Vriezenhof levert zorg nadat de bepaling van de zorgbehoefte door een (wijk)verpleegkundige heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het normenkader van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Bent u verzekerd bij:

  • Achmea;

  • Coöperatie VGZ UA;

  • CZ;

  • Coöperatie Menzis U.A.;

  • DSW zorgverzekeraar;

  • ONVZ zorgverzekeraar;

  • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid;

  • ASR ziektekosten;

  • ENO Zorgverzekeraar NV;

  • of bij labels die onder bovenstaande verzekeraars vallen, dan levert de Vriezenhof de volgende prestatie: Wijkverpleging

De zorgverlening vindt plaats met een maximale wachttijd voor de verzekerde van 3 werkdagen tussen aanvraag en start zorgverlening. Daar waar noodzakelijk start de zorg binnen 24 uur.

Voor de tarieven persoonlijke verzorging en wijkverpleging die u particulier wilt inkopen verwijzen wij u naar de tarievenlijst 2021 op deze website.

Eigen bijdrage

Voor zorg vergoedt uit uw zorgverzekering geldt een standaard eigen risico van 385 euro per jaar (2021). 
De eigen bijdrage voor zorg vergoed uit de Wlz of de Wmo is afhankelijk van uw leeftijd, uw gezinssamenstelling, uw inkomen en uw vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int uw eigen bijdrage. Op de site van het CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is.

Thuiszorg valt niet onder de eigen bijdrage, maar zit in het basispakket van de zorgverzekeraar.

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland