"Dankzij de beweegtuin blijf ik soepel bewegen"

Overlay voor slider afbeelding

Organisatie en aansturing

Onze 235 medewerkers, 150 vrijwilligers en 50 stagiaires staan dagelijks klaar voor onze cliënten en overige senioren in Vriezenveen om hen te ondersteunen bij de (zorg)vragen die zij hebben. De medewerkers worden aangestuurd door de manager wonen welzijn zorg en de teamleider extramurale zorg. Eindverantwoordelijk is de directeur-bestuurder.

Bestuur en management

Directeur-bestuurder

 • De heer drs. W.G. (Wout) Oldhoff 

Manager wonen welzijn zorg

 • Mw. M. (Mirjam) van der Post 

Teamleider extramuraal

 • Mw. W. (Willemijne) Steenks 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor toezicht te houden op de Vriezenhof om te controleren of zij haar doelen realiseert.

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Dhr. E.J. (Jan) van Marle (voorzitter), lid op voordracht van de ondernemingsraad
 • Dhr. J. (Jan) Meijerink (secretaris) lid op voordracht van de cliëntenraad
 • Mw. H. (Hermien) van Helsdingen-Kerkdijk, lid
 • Dhr. C.J.F.R. (Jan Fokke) Mulder, lid
 • Mw. E. (Ellen) Roossink, lid

Voor de 'Visie op toezicht' klik hier.

Cliëntenraad

De cliëntenraad overlegt regelmatig met onze directie en adviseert hen over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over het beleid, de begroting en de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Ook is de cliëntenraad een medezeggenschapsorgaan voor cliënten en hun familie: hij helpt hen voort met hun belangen, zowel intramuraal (bewoners verzorgingshuis) als extramuraal (aanleunwoningen, thuiszorg, dagcentrum, etc.).

De cliëntenraad telt zeven leden:

 • Dhr. G.H. (Gerrit) Hospers (voorzitter), namens cliënten extramuraal
 • Mw. G. (Gerdien) Hoff-Aalderink, namens cliënten intramuraal en dagcentrum
 • Mw. J. (Joke) Prins-Schipper, namens cliënten intramuraal 
 • Dhr. J. (Jan) Aalderink, namens cliënten intramuraal
 • Mw. G. (Gea) Pot-Wigger, namens cliënten intramuraal
 • Mw. J. (Janneke) Altena-Schutmaat, namens cliënten intramuraal
 • vacant, namens cliënten extramuraal

U kunt ook contact opnemen met de cliëntenraad voor situaties die op de afdeling en/of met de leidinggevende niet direct oplosbaar zijn. Dit kan via clientenraad@vriezenhof.nl of u kunt de leden persoonlijk aanspreken. Uiteraard verwachten wij in dit geval wel dat u eerst het verzorgend personeel van de afdeling aanspreekt.

Klik hier voor een foto van de leden van de cliëntenraad, met van links naar rechts: Gerdien Hoff, Janneke Altena, Joke Prins, Gerrit Hospers, Gea Pot en Jan Aalderink.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (or) bestaat uit een groep medewerkers die alle medewerkers van De Vriezenhof vertegenwoordigt. Namens al het personeel voert de or overleg over alle zaken in De Vriezenhof die van belang zijn voor het personeel. Ook adviseert hij (on)gevraagd de raad van bestuur en het managementteam met betrekking tot de volgende onderwerpen: arbeidsomstandigheden, betrokkenheid, communicatie, informatie, motivatie, teamwork, toekomstgerichtheid, veiligheid, werkgelegenheid en werken aan goed werkgeverschap én goed werknemerschap. 

Vertegenwoordigers or:

 • Marloes Kastermans-Wiltvank (voorzitter)
 • Lindie Pedersen-Keijzer (waarnemend voorzitter)
 • Dianne Stokvis-Dogger (2e waarnemend voorzitter)
 • Margreet de Jonge-Meulenbeld
 • Diana Elzinga
 • Anke Hemmer-Jonker (tijdelijk)
 • Diana Eggengoor
Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland