"Als erkend leerbedrijf investeren we graag in nieuwe zorgtalenten"

Overlay voor slider afbeelding

Organisatie en aansturing

Onze 235 medewerkers, 160 vrijwilligers en 50 stagiaires staan dagelijks klaar voor onze cliënten en overige senioren in Vriezenveen om hen te ondersteunen bij de (zorg)vragen die zij hebben. 

Bestuur en management

Bestuur

 • De heer drs. W.G. (Wout) Oldhoff  (directeur-bestuurder)

Managementteam 

 • Mevrouw A.J. (Anke) Hemmer-Jonker (teamleider)
 • Mevrouw B. (Benthe) Wolfsen-Alberts (teamleider)
 • Mevrouw C.J.B.M. (Chantal) Timmer-Harmelink (controller)
 • Mevrouw L.C.M. (Lenny) Kleinnibbelink-Voortman (personeelsadviseur)
 • Mevrouw B.R. (Brenda) de Jong - Koopman (beleidsadviseur)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor toezicht te houden op de Vriezenhof om te controleren of zij haar doelen realiseert. 

v.l.n.r. op bovenste rij foto:

 • De heer J. (Jan) Meijerink (secretaris) lid op voordracht van de cliëntenraad
 • De heer C.J.F.R. (Jan Fokke) Mulder (voorzitter)
 • De heer J. (Jan) Idema, lid

v.l.n.r. op onderste rij foto: 

 • Mevrouw E. (Ellen) Roossink, lid
 • Mevrouw H. (Hermien) van Helsdingen-Kerkdijk, lid

Voor de 'Visie op toezicht' klik hier.

Jaarverslag RvT 2023

Jaarverslag RvT 2022

Cliëntenraad

De cliëntenraad overlegt regelmatig met onze directie en adviseert hen over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over het beleid, de begroting en de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Ook is de cliëntenraad een medezeggenschapsorgaan voor cliënten en hun familie: hij helpt hen voort met hun belangen, zowel intramuraal (bewoners verpleeghuis) als extramuraal (aanleunwoningen, thuiszorg, dagcentrum, etc.).

op de foto v.l.n.r.:

 • Mevrouw I. (Ineke) Schotman-Arendshorst, namens cliënten intramuraal
 • Mevrouw G. (Greta) Knol, namens cliënten extramuraal
 • Mevrouw L. (Liesbeth) Bom-Borkent, namens cliënten intramuraal
 • Mevrouw J. (Janneke) Altena-Schutmaat, namens cliënten intramuraal
 • De heer J. (Jan) Aalderink, namens cliënten intramuraal
 • Mevrouw G. (Gea) Pot-Wigger, namens cliënten intramuraal
 • De heer G.H. (Gerrit) Hospers (voorzitter), namens cliënten extramuraal

U kunt ook contact opnemen met de cliëntenraad over situaties die op de afdeling en/of met de leidinggevende niet direct oplosbaar zijn. Dit kan via clientenraad@vriezenhof.nl of u kunt de leden persoonlijk spreken. Uiteraard verwachten wij in dit geval wel dat u eerst contact heeft gezocht met het verzorgend personeel of de teamleider van de betreffende afdeling.

Meer informatie over de cliëntenraad vindt u hier.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit een groep collega’s die alle medewerkers van De Vriezenhof vertegenwoordigt. Namens hen voert de OR overleg over allerhande zaken die van belang zijn voor het personeel van de Vriezenhof en adviseert  hierover (on)gevraagd de bestuurder en het managementteam. Het gaat dan over de volgende onderwerpen: arbeidsomstandigheden, betrokkenheid, communicatie, informatie, motivatie, teamwork, toekomstgerichtheid, veiligheid, werkgelegenheid en werken aan goed werkgeverschap én goed werknemerschap. 

Vertegenwoordigers OR:

De OR bestaat uit de volgende leden:

 • Jennieke Holland (voorzitter OR) - verpleegkundige 2e verdieping 
 • Diana Elzinga – Huishouding extramuraal en medewerker wonen en welzijn 2e verdieping
 • Leonie Gerrits – Wijkverpleegkundige team wijk
 • Margreet de Jonge – Verzorgende IG begane grond
 • Miriam Mollink – Verpleegkundige 1e verdieping
 • Marloes Kastermans – operationeel leidinggevende wijkverpleging
 • Karin Ekkel - Financieel medewerker

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland