"Dankzij de beweegtuin blijf ik soepel bewegen"

Overlay voor slider afbeelding

Anbi gegevens

Contactgegevens

Woon- en Zorgcentrum de Vriezenhof
Jonkerlaan 5
7671 GM  Vriezenveen

tel.: 0546 - 561661
fax: 0546 -  562043

info@vriezenhof.nl
www.vriezenhof.nl

Fiscaal nummer:
0028.29.125

Bestuurssamenstelling:
Dhr. W.G. Oldhoff

Het beloningsbeleid vindt plaats conform de het FWG-functiewaarderingssysteem, CAO VVT.

Raad van toezicht

  • Dhr. E.J. van Marle (voorzitter), lid op voordracht van de ondernemingsraad
  • Dhr. J. Meijerink, lid op voordracht van de cliëntenraad
  • Mw. H. van Helsdingen-Kerkdijk, lid
  • Dhr. C.J.F.R. Mulder, lid
  • Mw. E. Roossink, lid

    Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode.

Jaarverslagen

Jaarverslagen kunt u downloaden via de site http://www.jaarverslagenzorg.nl/

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland