"We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt"

Overlay voor slider afbeelding

Anbi gegevens

Contactgegevens

Woon- en Zorgcentrum de Vriezenhof
Jonkerlaan 5
7671 GM  Vriezenveen

tel.: 0546 - 561661
info@vriezenhof.nl
www.vriezenhof.nl

Fiscaal nummer:
0028.29.125

Bestuurssamenstelling:
Dhr. W.G. Oldhoff

Het beloningsbeleid vindt plaats conform de het FWG-functiewaarderingssysteem, CAO VVT.

Raad van Toezicht

  • Mevrouw H. (Hermien) van Helsdingen-Kerkdijk, lid

  • De heer J. (Jan) Idema, lid

  • De heer J. (Jan) Meijerink (secretaris) lid op voordracht van de cliëntenraad

  • De heer C.J.F.R. (Jan Fokke) Mulder (voorzitter)

  • Mevrouw E. (Ellen) Roossink, lid

Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode.

Jaarverslagen

Jaarverslagen kunt u downloaden via de site http://www.jaarverslagenzorg.nl/

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland