"Dankzij de beweegtuin blijf ik soepel bewegen"

Overlay voor slider afbeelding

Lid raad van toezicht

Deskundig op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg

De Vriezenhof is een zorgorganisatie die zich baseert op een Protestants Christelijke grondslag. Dat betekent dat wij werken vanuit een mens- en zorgvisie, waarin lichamelijke, sociale, levensbeschouwelijke, ethische en spirituele dimensies zijn verankerd. Wij zien de mens als door God geschapen, met eigen verantwoordelijkheid en waardigheid, welke richting geven aan zijn of haar leven.

De Vriezenhof heeft een woonzorgcentrum gelegen in het dorp Vriezenveen. Dit biedt plaats aan 59 ouderen. Sinds dit jaar bieden wij zorg met behandeling. Daarnaast worden zorg en diensten verleend aan ca. 150 mensen in de aanleuncomplexen en in de wijk, bestaande uit wijkverpleging en verzorging, huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding. Er werken 245 medewerkers (ca. 100 fte); daarnaast zijn 150 vrijwilligers en 50 stagiaires actief. 

Binnen de raad van toezicht ontstaat per 1 januari 2019 een vacature vanwege het einde van de zittingstermijn van een lid van de raad.

Wat vragen wij?

  • De kandidaat moet deskundig zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg en affiniteit hebben met de regio Twente. Het profiel vindt u in de bijlage.
  • De kandidaat dient de Protestants Christelijke grondslag van de stichting te onderschrijven.

Wat bieden wij?

  • Een vooruitstrevende organisatie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor volop in beweging is.
  • Een organisatie die met meerdere partijen in overleg is inzake de toekomst van het gebouw De Vriezenhof.
  • Een vergoeding die past binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg.

Procedure

Een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en een lid van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder, maakt een eerste briefselectie en voert daarna de gesprekken.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 2 september 2018.

Tijdpad van de selectieprocedure:

Week 36: briefselectie en uitnodigingen

Week 37: gesprekken vinden plaats op woensdag 12 september overdag en donderdag 13 september ‘s avonds

29 oktober 2018: formele besluitvorming door raad van toezicht; benoeming per 1 januari 2019

U kunt uw sollicitatie richten aan: P&O@vriezenhof.nl.

Meer informatie

Inhoudelijke vragen over de vacature kunt u stellen aan de raad van toezicht, bij voorkeur per e-mail (p.dejongh@vriezenhof.nl t.a.v. de raad van toezicht). Mocht u telefonisch contact op prijs stellen, dan verzoeken wij u dit ook per e-mail bekend te maken, waarna één van de leden van de raad van toezicht contact met u opneemt.

 

Bijlagen:

Profiel raad van toezicht

Jaardocument 2017

Zorgbrede Governancecode 2017

Statuten

 

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland