"Zorg en aandacht voor onze clienten"

Overlay voor slider afbeelding

Klachten

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te verlenen. Maar waar gewerkt wordt, gaat soms ook wel eens iets mis. U kunt niet helemaal tevreden zijn over de zorg, over bepaalde voorzieningen of over de manier waarop u wordt behandeld. Het is voor ons belangrijk dat u dit kenbaar maakt, zodat we u kunnen helpen en daarmee onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. U kunt natuurlijk ook een wens hebben waaraan wij (nog) niet kunnen voldoen of een suggestie hebben voor verbetering.
 
Wat kunt u doen?

Wij streven naar verbetering en daarom is het niet alleen voor u, maar ook voor ons, wenselijk dat u klachten en wensen uit. Zit u ergens mee of bent u ontevreden? Spreek dan gerust eens een van onze medewerkers aan. Vaak lossen dingen zich op wanneer we er rustig met elkaar over spreken. Ook kunt u het formulier wensen, klachten en suggesties invullen (groene kaart; voor een voorbeeld klik hier). Deze kunt u krijgen bij iedere medewerker of bij de receptie.

Wij begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is om gevoelens van onvrede ter sprake te brengen. Als u het lastig vindt om medewerkers aan te spreken of u wilt ondersteuning bij de oplossing van uw klacht, dan kunt u altijd een beroep doen op onze klachtenfunctionaris. In de Vriezenhof is dat de cliëntadviseur Steven van Wessel (s.wessel@vriezenhof.nl).

In sommige situaties moeten we met elkaar constateren dat een oplossing op korte termijn niet mogelijk is. Als u er echt niet uitkomt met een (of meerdere) van onze medewerkers, kunt u een formele klacht indienen bij onze klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit: 

  • Dhr. H. Dorman, Kerkstraat 15, 7671 HE Vriezenveen, tel. 0546 – 561772 (op voordracht van de OR, tevens vertrouwenspersoon voor de medewerkers)
  • Mw. R.E. Schepers, Kalander 2, 7641 LP  Wierden, tel. 06 – 43817990 (op voordracht van de Raad van Toezicht)
  • Dhr. G. Sanderman, Horstweg 2, 7671 RJ  Vriezenveen, tel. 0546 – 549537 (op voordracht van de Cliëntenraad)

U kunt de volledige klachtenregeling opvragen via de cliëntadviseur of via het directiesecretariaat (a.smelt@vriezenhof.nl).

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland