"Dankzij de beweegtuin blijf ik soepel bewegen"

Overlay voor slider afbeelding

Missie en visie

De missie omschrijft waar wij als Vriezenhof voor staan en wat we willen uitdragen: onze kernwaarden en identiteit. Onze visie zien wij als inspiratiebron. 

Missie 

Identiteit

We zijn er voor mensen die ondersteuning nodig hebben vanwege beperkingen. Daarbij hebben we expliciet aandacht voor hun familie en mantelzorgers. Wij helpen mensen in het aanpassen aan verstoringen in hun leven, stimuleren hun veerkracht en helpen hen bij het vinden of herstellen van hun balans. Met diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling helpen wij hen, samen met de vrijwilligers, in het realiseren van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dit gebeurt met alle aandacht voor de persoonlijke situatie en behoeften. Eerst door de inzet van het netwerk om de cliënt heen en als het niet anders kan door de inzet van onze professionele medewerkers. Eigen kracht en verbinden zijn hierbij kernwoorden. De focus ligt bij ons op gezondheid in plaats van ziekte. 

Kernwaarden

  • Wij stimuleren Vernieuwing en groei door een uitgebreid scholingsprogramma voor medewerkers.
  • Wij bevorderen en erkennen de Eigenheid van elk mens; we zien elkaar eerst als persoon en dan als professional.
  • Wij dragen Respect uit in alles wat we doen. Elke mening telt en draagt bij in het maken van verantwoorde keuzes voor de organisatie. 
  • Wij brengen waardevolle Verbindingen tot stand in Vriezenveen. Elke medeweker is ambassadeur van de Vriezenhof. 
  • Wij gaan voor het goede, het Excellente voor onze cliënten en de organisatie door elkaars talenten te erkennen. 

Wij doen dit met VERVE; enthousiasme en gedrevenheid. 

Visie

Wij zien de mens als door God geschapen, met eigen verantwoordelijkheid en waardigheid, welke richting geven aan zijn of haar leven. Goede zorg betekent écht aandacht hebben voor de ander, juist op de moeilijkste momenten in het leven: als mensen ziek zijn, met een handicap moeten leven of als mensen sterven. Zorg gaat in de kern om relaties, om mensen die in verbinding zijn, die iets voor elkaar betekenen.

De Vriezenhof schept ruimte waarbinnen deze essentie van zorg tot bloei kan komen. Ruimte, door een omgeving te creëren voor medewerkers die oog hebben voor de vraag en het verhaal van mensen die zorg behoeven. Ruimte, waarin medewerkers met betrokkenheid zorg kunnen geven aan de meest kwetsbare groep mensen uit onze samenleving. Medewerkers die geraakt worden door de verhalen van mensen en in beweging komen ter ondersteuning van hen. Onze zorg zien we vooral als aanvullend, vanuit een specifieke professionele deskundigheid. 

 

 

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland