"De verzorg(st)ers zijn hier allemaal hartstikke aardig en doen hun werk goed"

Overlay voor slider afbeelding

Missie en visie

Missie (Waarom bestaan we?)

We maken mede mogelijk dat mensen op hun eigen manier plezierig oud kunnen worden in een fijne en veilige omgeving, waar mensen elkaar respecteren en waarderen ondanks (of juist dankzij) hun verschillen op uiteenlopende terreinen (gezondheid, sociaal netwerk, achtergrond, etc.)

Visie (Wat willen we zijn?)

Wij willen dat ouderen in en rondom de Vriezenhof, ongeacht hun gezondheidssituatie, plezierig kunnen blijven wonen. Hun welbevinden op het sociale, mentale, geestelijke en lichamelijke vlak willen we positief beïnvloeden. Met bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers vormen we het kloppende hart van én voor Vriezenveen en haar inwoners. Ouderen die wat verder weg wonen in Vriezenveen betrekken we graag bij onze activiteiten in en rondom de Vriezenhof. Waar professionele deskundige zorg wordt gevraagd én nodig is, bieden wij deze liefdevol en met respect. Wij doen dat dichtbij de bewoner en kleinschalig van vorm.

 

Onze kernwaarden

Hartelijk

Iedereen is welkom bij ons. We zijn altijd vriendelijk. Het is gezellig waar wij werken. We hebben welgemeende aandacht voor elkaar en gaan vriendschappelijk met elkaar om. Zoals Noabers dat gewend zijn te doen. We hebben daarbij altijd een positieve houding. We gaan uit van mogelijkheden, denken in oplossingen en hebben een opgewekte uitstraling.

Gemoedelijk

Een ieder kan zich zelf zijn bij ons. Ieder mens is anders en uniek. We zien, accepteren en waarderen die verschillen.

Het leef ritme,  de behoefte en de eigen regie van de bewoners sturen ons denken en handelen. Dat mag dus verschillen van mens tot mens, als ook in de tijd. We raken er niet door van slag. We nemen elke dag zoals die komt en genieten er met elkaar van.

Zorgzaam

Zorg leveren we samen, met elkaar. Bewoner, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker. We kennen elkaar en zijn er voor elkaar. We helpen altijd als dat nodig is. We doen dat met aandacht en luisteren heel goed. En leggen uit wat we gaan doen. Zorg is altijd dichtbij, altijd goed en altijd professioneel. En dus persoonsgericht en veilig.

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland