"De Vriezenhof is een stukje Vriezenveen"

Overlay voor slider afbeelding

Informatie

Activiteitenoverzicht

Alle activiteiten zijn tot nader order uitgesteld.    

Lees meer

Hofpas van de Vriezenhof

Bij de Vriezenhof staan veiligheid en service hoog in het vaandel. Daarom kunt u diensten, producten en activiteiten afrekenen met een persoonlijke pas, de...

Lees meer

Tarievenlijst

De Vriezenhof biedt verschillende diensten en producten waar u gebruik van kunt maken. Wij bieden buiten de bestaande vergoedingen om, de...

Lees meer

Aanmelding en financiering

Voor alle zorg en dienstverlening bij de Vriezenhof kunt u zich aanmelden via Cliëntadvies. Vrijwel alle diensten kunt u zelf afnemen....

Lees meer

Wachtlijstgegevens

Wanneer u vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunt wonen (ook niet met behulp van thuiszorg), zijn er mogelijkheden om in ons...

Lees meer

Veranderingen in de zorg

In 2015 is er veel veranderd in de zorg. Bent u benieuwd wat er allemaal is veranderd? Bekijk dan eens deze folder en kom er meer over te weten. Valt uw zorg net...

Lees meer

Leveringsvoorwaarden

Als cliënt sluit u een leveringsovereenkomst af met de Vriezenhof over de aangeboden zorg en diensten. De brancheorganisatie ActiZ (intramurale...

Lees meer

huisartsen uitvoeringsverzoek

Klik hier om het uitvoeringsverzoek te downloaden.

Lees meer

Clientvertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de...

Lees meer

Onafhankelijke cliƫntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet landurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw...

Lees meer

Jaardocumenten

Kwaliteitsjaarverslagen Klik hier voor het Kwaliteitsjaarverslag 2018 Klik hier voor het Kwaliteitsjaarverslag 2019   Jaarrekening Klik...

Lees meer

Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring

Lees meer

Notulen cliƫntenraad

De vastgestelde notulen van de vergaderingen van de cliëntenraad zijn opvraagbaar bij de receptie.

Lees meer

Onkosten 2019 raad van bestuur

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn...

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid streven we allereerst na in de dagelijkse praktijk. In zorg en welzijn voor onze bewoners en cliënten, met de inzetbaarheid van onze medewerkers...

Lees meer
Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland