"Ik maak graag een ommetje in de tuin rondom het huis"

Overlay voor slider afbeelding

Wachtlijstgegevens

Wanneer u vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunt wonen (ook niet met behulp van thuiszorg), zijn er mogelijkheden om in ons verpleeghuis te komen wonen. U kunt mogelijk zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vraag daarom een indicatie aan via www.ciz.nl. Het telefoonnummer is: 088-7891000.

Nadat u een indicatie heeft gekregen, kunt u zich aanmelden bij de Vriezenhof.

Over het algemeen geldt er een wachtlijst, voordat u terecht kunt bij de Vriezenhof. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn een momentopname en worden regelmatig geactualiseerd. Onze cliëntadviseur onderhoudt contact met cliënten die op de wachtlijst staan.

Wachtlijst De Vriezenhof per 1 maart 2024

Er staan enkele wachtenden op de wachtlijst voor een éénpersoonsappartement. 

Wachtlijsten aanleunwoningen per 1  maart 2024

Buterhof: er staan enkele wachtenden op de lijst voor een appartement. 

Grevinckhoff: er staan 23 wachtenden op de lijst voor een appartement. 

Aanmelden. Indien u zich wilt inschrijven voor de Vriezenhof, de Buterhof of de Grevinckhoff kunt u contact opnemen met onze clientadviseur: tel. 06-29541855 of mailen naar: clientadvies@vriezenhof.nl 

 

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland