De Vriezenhof juicht voor Oranje!

Overlay voor slider afbeelding

Aanmelding en financiering

Voor al uw vragen over onze zorg en dienstverlening en/of aanmelding bij de Vriezenhof kunt u contact opnemen met onze clientadviseur: tel. 06-29541855, clientadvies@vriezenhof.nl

Vrijwel alle diensten kunt u zelf afnemen. Voor een aantal, zoals wonen met zorg (met en zonder behandeling), is een indicatie noodzakelijk.

In- en exclusiecriteria

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan al onze bewoners en cliënten, hebben wij zogenoemde in- en exclusiecriteria beschreven. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel of geen ondersteuning kunnen bieden binnen de mogelijkheden van onze organisatie. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen onze zorgverlening. 

Financiering

De financiering van zorg is geregeld vanuit verschillende voorzieningen en verzekeringen. Wat u wel en niet vergoed krijgt, is per persoon verschillend. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de zorg die u nodig heeft en de wijze waarop u verzekerd bent.

De zorg wordt betaald uit:

De uitvoering van deze wetten ligt bij verschillende instanties waarlangs ook de aanvragen lopen. Dit kan soms best ingewikkeld zijn. Het is niet altijd duidelijk waar welke zorg onder valt en er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ook voor vragen hierover kunt u terecht bij onze cliëntadviseur.

De Vriezenhof levert zorg nadat de bepaling van de zorgbehoefte door een (wijk)verpleegkundige heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het normenkader van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

De Vriezenhof levert thuiszorg als u verzekerd bent, bij één van de onderstaande verzekeraars (en labels die hieronder vallen): 

  • Coöperatie VGZ

  • ONVZ

  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA

  • Menzis

  • Zilveren Kruis

  • DSW/Stad Holland

  • Salland

NB: De Vriezenhof heeft geen contract met Caresq, CZ, en ASR (en labels die hieronder vallen)

De zorgverlening vindt plaats met een maximale wachttijd voor de verzekerde van 3 werkdagen tussen aanvraag en start zorgverlening. Daar waar noodzakelijk start de zorg binnen 24 uur.

Voor de tarieven persoonlijke verzorging en wijkverpleging die u particulier wilt inkopen verwijzen wij u naar onze tarievenlijst.

Voor zorg vergoed uit uw zorgverzekering geldt een standaard eigen risico van 385 euro per jaar (2022). 
De eigen bijdrage voor zorg vergoed uit de Wlz of de Wmo is afhankelijk van uw leeftijd, uw gezinssamenstelling, uw inkomen en uw vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int uw eigen bijdrage. Op de site van het CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is.

Thuiszorg valt niet onder de eigen bijdrage, maar zit in het basispakket van de zorgverzekeraar.

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland