Actuele situatie per dinsdag 23
november 2021 m.b.t. besmettingen COVID-19/Corona

23 november 2021 22:13

Aan alle contactpersonen

van de bewoners in de Vriezenhof

Vriezenveen, dinsdag 23 november 2021

 

Betreft: Corona update

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeer ik u over de actuele situatie per vanmiddag, dinsdag 23 november.

Besmettingen

Op de begane grond en de 2e verdieping hebben we gelukkig nog steeds géén besmettingen van bewoners. We hopen van harte dat dit zo kan blijven.

Zoals u weet is de situatie op de 1e verdieping van de Vriezenhof en de Grevinckhoff wezenlijk anders. Vandaag kregen wij de testuitslagen binnen van de gisteren afgenomen PCR-tests. Drie bewoners bleken een positieve testuitslag te hebben. Hun 1e contactpersonen zijn persoonlijk geïnformeerd. Inmiddels zijn in totaal 10 bewoners besmet geraakt met het Covid-19 virus. Eén van hen is inmiddels weer beter.  Een andere bewoner is dit weekend helaas thuis overleden. Van de nu besmette bewoners is het ziektebeeld ook nu behoorlijk uiteenlopend.

Besmette bewoners werden en worden vanzelfsprekend in quarantaine op hun eigen appartement verpleegd. In de huidige situatie zijn we er tot op heden goed in geslaagd om de nog niet besmette bewoners van de 1e verdieping zoveel als mogelijk op hun eigen appartement te laten verblijven. Om zo onderling contact tussen bewoners te vermijden. Dit moeten wij helaas nog continueren. Voor twee bewoners die vandaag een positieve testuitslag kregen en dus besmet zijn, blijkt het heel moeilijk om op hun eigen appartement te blijven. Hen is moeilijk(er) of niet duidelijk te maken dat zij besmet zijn en dat wandelen over de verdieping risico’s met zich mee brengt voor anderen. Vanzelfsprekend zijn wij in overleg met de specialist ouderengeneeskunde over wat in deze situatie de beste aanpak is.

 

A.s. zaterdag zullen bij die bewoners die tot op heden negatief testen, wederom een PCR-test afgenomen worden. Vanzelfsprekend blijven wij alert op (milde) klachten bij bewoners en nemen wij soms ook uit voorzorg een (snel)test af. Net als u en ik geacht worden te doen in voorkomende gevallen.

Personeel en vrijwilligers

Van onze medewerkers is inmiddels ook een aantal besmet geraakt. Alle medewerkers op de 1e verdieping werken in volledige PBM-uitrusting[1] (mondmasker, schort, bril en handschoenen). Deze uitrusting wordt gewisseld als er afwisselend zorg wordt verleend aan een besmette bewoner en een niet-besmette bewoner. Bij besmette bewoners wordt het mondmasker FFP-2 gebruikt. Alle medewerkers blijven de gehele dienst (incl. de pauze) op de 1e verdieping. Vrijwilligers komen tot nader bericht niet op de 1e verdieping.

Bezoek

U zult begrijpen dat bezoek aan uw naaste onveranderd aan strenge regels is gebonden. Woont u naaste op de 1e verdieping dan geldt voor bezoek aan uw naaste als deze besmet is, nog steeds dat u verplicht bent de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (schort, handschoenen, mondmasker). Bovendien vragen wij alle bezoekers van de 1e verdieping extra alert te zijn als u een bewoner ziet rondwandelen op de 1e verdieping. Zeer waarschijnlijk is dit dan één van de bovengenoemde besmette bewoners. Houdt voldoende afstand (> 1,5 meter), draag altijd uw mondmasker en raak geen armleuningen en deurklinken met uw blote hand aan.

Voor al het bezoek in de Vriezenhof gelden nog steeds onderstaande regels:

  • Bezoek is alleen mogelijk op het eigen appartement van de bewoner.
  • U wordt verzocht zich weer te registreren bij de ingang.
  • U wordt verzocht alleen de hoofdingang te gebruiken. De overige ingangen zijn te gebruiken door personeelsleden die in het gebouw moeten zijn.
  • Bij bezoek aan besmette bewoners is het gebruik van volledige PBM verplicht. Op de verdieping worden u die ter beschikking gesteld.
  • Bezoekers voor de 2e verdieping wordt verzocht om met de lift te gaan, zodat de 1e verdieping kan worden gemeden.
  • U draagt te allen tijde een mondmasker binnen de Vriezenhof. Alleen als u zit en minimaal de 1,5 meter afstand kan houden, mag het mondmasker af.
  • En natuurlijk gelden de welbekende regels t.a.v. handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand houden en het te allen tijde thuis blijven in geval van (milde) klachten (met het advies u te laten testen).

Overige maatregelen

Inmiddels zijn alle activiteiten voor de noabers en mensen uit de aanleuningwoningen tot nader bericht komen te vervallen. De centrale activiteiten zijn eveneens gestopt.

De 3e prik, de zogenaamde booster-prik.

Zoals het er nu naar uit ziet kunnen alle bewoners die daar prijs op stellen én voor in aanmerking komen[2], op woensdag 1 december 2021 een zogenaamde booster-prik krijgen. Onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde dokter P. Schloesen, zullen onze verpleegkundigen dan de vaccinaties verzorgen. Morgen ontvangen alle contactpersonen wiens naasten hiervoor in aanmerking komen via de mail een toestemmingsformulier, ook zij bij wie de huisarts nog de medische eindverantwoordelijkheid draagt. Met de huisarts zal door ons worden afgestemd of hij/zij er ook akkoord mee is dat wij deze booster-prik zullen zetten.

Voor u goed om te weten is dat ook onze medewerkers op korte termijn in de gelegenheid worden gesteld deze booster-prik te ontvangen.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, schroom dan niet met ons contact op te nemen via de u bekende nummers.

Met vriendelijke groet,

Wout Oldhoff, directeur-bestuurder

 

 

 

 

[1] PBM = persoonlijke beschermingsmiddelen

[2]  De 2e en laatste prik moet minimaal een half jaar geleden gegeven zijn. Van een eventuele besmetting moet ook langer dan een half jaar geleden sprake zijn geweest om voor deze booster-prik in aanmerking te komen.

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland