Actuele situatie per woensdag 24
november 2021 m.b.t. besmettingen COVID-19/Corona

24 november 2021 13:19

 

Aan alle contactpersonen

van de bewoners in de Vriezenhof

 

Vriezenveen, woensdag 24 november 2021

Betreft: Corona update 

 

Geachte heer, mevrouw,

In aanvulling op de brief van gisteravond informeer ik u graag over het volgende.

Vanmorgen vroeg is bij één bewoner op de 2e verdieping een positieve sneltest afgenomen. Naar aanleiding hiervan is vanochtend van bijna alle bewoners een PCR-test afgenomen. De uitslagen hiervan verwachten we morgen binnen te krijgen. Vanwege een tekort aan testen moet nog van 3 bewoners, die toch al veel op hun appartement verbleven, een test worden afgenomen. Dat gebeurt morgen.

Uit voorzorg wordt ook hier nu getracht om alle overige bewoners van de 2e verdieping zoveel als mogelijk op hun eigen appartement te laten verblijven. Om ook hier onderling contact tussen bewoners te vermijden. Voor de bewoner die een positieve sneltest had, is dit echter heel lastig.  

Wij vragen dan ook van u hier, als u op bezoek komt dezelfde alertheid en voorzichtigheid als nu geboden is op de 1e verdieping. Houd voldoende afstand (> 1,5 meter), draag altijd uw mondmasker en raak geen armleuningen en deurklinken met uw blote hand aan.

U zult begrijpen dat wij bezoek aan uw naaste op de 2e etage even ontraden, totdat duidelijk is wie van de bewoners wel/niet besmet is. In geval van bezoek zien wij graag 1 vast gezicht per week.

Voor ons personeel en onze vrijwilligers nemen wij vanzelfsprekend ook weer de geëigende voorzorgsmaatregelen.

Alle medewerkers blijven de gehele dienst (incl. de pauze) op de 2e verdieping. Vrijwilligers komen tot nader bericht niet op de 2e verdieping.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, schroom dan niet met ons contact op te nemen via de u bekende nummers.

Met vriendelijke groet,

Wout Oldhoff

Directeur-bestuurder

 

 

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland