Aangescherpte regels n.a.v. persconferentie
kabinet op zaterdag 18/12/2021

20 december 2021 20:55

Aan alle contactpersonen van de bewoners in de Vriezenhof

 

Vriezenveen, maandag 20 december 2021

Betreft: aanscherping maatregelen binnen de Vriezenhof

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u over de aanscherping van de maatregelen die nu ook binnen de Vriezenhof gelden n.a.v. de persconferentie die het kabinet afgelopen zaterdag 18 december jl. heeft gehouden.

Besloten is ingaande heden de volgende aanvullende regels te hanteren.

  • Het bezoekbeleid wordt gelijkgeschakeld met de landelijke richtlijnen: max. 2 bezoekers per bewoner per keer, m.u.v. Kerstdagen en de jaarwisseling als er 4 bezoekers zijn toegestaan.

We hopen overigens dat u als familie hierin terughoudend zal zijn.

  • De pedicure zal alleen worden ingezet voor medische behandelingen.
  • De kapper kan, ook waar het een vrijwilliger betreft die deze werkzaamheden doet, tot nader bericht niet aan het werk binnen de Vriezenhof.
  • Het restaurant blijft tot nader bericht gesloten.
  • Alle groepsbijeenkomsten en overleggen met grotere groepen medewerkers vinden plaats via Teams.
  • Vrijwilligers blijven welkom, dragen een mondkapje en houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Vanzelfsprekend monitoren we de gang van zaken continu. Zodra het verantwoord lijkt om zaken weer mogelijk te maken, zullen we dat direct bespreken.

Onderstaande regels blijven onverkort van kracht.

  • Bezoek is alleen mogelijk op het eigen appartement van de bewoner.
  • U draagt te allen tijde een mondmasker binnen de Vriezenhof. Alleen als u zit en minimaal de 1,5 meter afstand kan houden, mag het mondmasker af.
  • En natuurlijk gelden de welbekende regels t.a.v. handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand houden en het te allen tijde thuis blijven in geval van (milde) klachten (met het advies u te laten testen).

Heeft u specifieke vragen aangaande uw naaste, dan vragen we u om dit kort te sluiten met uw 1e aanspreekpunt binnen de zorg. In onderling overleg is veel mogelijk.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, schroom dan niet met ons contact op te nemen via de u bekende nummers.

Met vriendelijke groet,

Wout Oldhoff, directeur-bestuurder

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland