Actuele situatie per donderdag 18
november 2021 m.b.t. besmettingen COVID-19/Corona

brief aan 1e contactpersonen van onze bewoners

18 november 2021 20:37

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u over de actuele situatie binnen de Vriezenhof.

Zoals ik u eerder al informeerde, bleken na de afgelopen zaterdag afgenomen PCR-tests onder alle bewoners van de 1e verdieping dat een aantal bewoners positief testte. Alle overige bewoners zijn conform de RIVM-richtlijnen na 5 dagen weer getest. Van die gisteren afgenomen tests kregen wij vandaag de uitslagen waaruit bleek dat nog eens drie bewoners positief testten. Eén van hen is de echtgenote van een al eerder besmette bewoner in één van de aanleunwoningen. Betrokken contactpersonen zijn eerder vandaag al door ons geïnformeerd. In totaal zijn er nu zes bewoners positief getest. Allen wonen op de 1e verdieping, vier van hen in de Vriezenhof, twee in de Grevinckhoff.

Over 5 dagen zullen wij bij alle bewoners van de 1e verdieping wederom een PCR-test afnemen.

Ik kan me goed voorstellen dat bij elk bericht van besmettingen u weer schrikt. Van de besmette bewoners is het ziektebeeld fors uiteenlopend, van geen klachten tot behoorlijk er ziek van zijn. Gelukkig lijkt het erop dat alle bewoners gewoon in hun eigen appartement kunnen herstellen. 

Waar mogelijk probeerden wij er in de afgelopen dagen al voor te zorgen dat bewoners van de 1e verdieping zoveel als mogelijk op hun eigen appartement verbleven om besmetting te voorkomen. Dat lijkt tot op heden goed te lukken. Onder ons personeel zijn tot nu toe geen extra besmettingen geconstateerd, wat maakt dat alle zorg tot op heden gewoon goed verleend kan worden. 

Ondanks deze nieuwe besmettingen onder bewoners is er nu geen aanleiding zijn om extra maatregelen te treffen. De bestaande maatregelen blijven van kracht. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn brief van maandag 15 november jl.

Mochten er nieuwe relevante ontwikkelingen zijn, dan informeren we u hier vanzelfsprekend over.

Met vriendelijke groet,

 

Wout Oldhoff, directeur-bestuurder

 

 

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland