Uitnodiging -
Vervuld Leven

informatiebijeenkomst

12 september 2017

Informatiebijeenkomst over het thema:

Vervuld leven?

Het thema voltooid leven is een actueel thema dat veel vragen oproept, vragen rondom levenseinde maar ook het terugblikken op het gevoerde leven. Daarom spreken wij graag van een vervuld leven.

Denkt u wel eens na over deze moeilijke vragen rondom het levenseinde? Vragen rondom hulpbehoevendheid en afhankelijkheid. Of ‘Hoe(lang) kan ik mijn zelfstandigheid behouden en kan mijn dierbare mij ondersteunen als mantelzorger? Wanneer en waar kunnen we hulp vragen bij de ondersteuning?'

Hoe kom je tot zulke keuzes en welke dilemma’s gaan daarmee gepaard? En misschien wel de belangrijkste vraag; hoe bereid je jezelf of iemand anders voor op het sterven? Welke zaken spelen daarbij een rol.

Allemaal moeilijke vragen die niet zo maar te beantwoorden zijn. Wij merken echter in onze dagelijkse praktijk dat veel mensen wél worstelen met deze vragen maar niet goed weten waar ze antwoorden kunnen vinden. Daar willen we met deze informatiebijeenkomst ondersteuning bij bieden.

U bent van harte uitgenodigd;

Dinsdag 12 september van 14.45 – 16.45 in de Vriezenhof. Inloop vanaf 14.15 uur

of

Dinsdag 12 september van 19.30 – 21.30 uur in CCK2. Inloop vanaf 19.15 uur

Tijdens deze bijeenkomst zullen we aan de hand van de ervaringen van een familie bovenstaande vragen met elkaar bespreken. Dit alles met een panel van deskundigen zoals huisartsen, palliatief verpleegkundigen, dominees en een specialist ouderengeneeskunde. Naast de ervaringen van deze familie zal er veel gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar door te praten over de verschillende onderwerpen waar u mee worstelt.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Wij ontmoeten u graag!

Namens de organisatie,

Ds. Gerard Doorn (Hervormde kerk), Ds. Alexander Veerman (Ontmoetingskerk), Wietske Dijken (Ontmoetingskerk) Dr. Leo Marinussen (huisarts), Hilde de Meijer (specialist ouderengeneeskunde).

Namens de werkgroep palliatieve zorg van de Vriezenhof, Rina Jonker (palliatief verpleegkundige)),Gerda Meulenbeld (palliatief verzorgende), Jezien Smelt (verpleegkundige), Jeannet Klinkien (teamleider woonzorg) Paul de Jongh (Bestuurder de Vriezenhof).

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland