Actuele situatie m.b.t. besmettingen COVID-19/Corona
vraagt om extra maatregelen.

15 november 2021 18:34

Onderstaande brief is heden naar alle 1e contactpersonen van alle bewoners in de Vriezenhof gemaild.

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u over de actuele situatie m.b.t. COVID-19/Corona binnen de muren van de Vriezenhof. In de afgelopen dagen werden de contactpersonen van bewoners op de 1e verdieping al eerder geïnformeerd vanwege ontwikkelingen daar.

Inmiddels ontkomen we er helaas niet meer aan om huisbreed aanvullende maatregelen te nemen en om die reden informeer ik u nu graag allemaal. Waar we landelijk in de afgelopen weken al een forse toename van het aantal besmettingen zagen, hebben wij zelf helaas nu ook met een aantal besmettingen te maken.

Actuele situatie

N.a.v. een positieve test bij een vrijwilliger en een medewerkster die op de 1e etage werkzaam zijn, is afgelopen zaterdag 13 november jl. uit voorzorg bij alle van de 1e verdieping bewoners, hoewel niemand nog klachten had, een PCR-test afgenomen. Inmiddels zijn de testresultaten binnen. Helaas blijken drie bewoners met het Corona-virus besmet te zijn. Van hen wonen er twee op de 1e verdieping. De 3e bewoner en een al eerder besmette bewoner, wonen in de Grevinckhoff waar het team van de 1e verdieping ook zorg verleent. Inmiddels is ook een 2e medewerker positief getest.

Komende woensdag (op de 5e dag) wordt van alle nu niet besmette bewoners op de 1e etage voor de 2e keer een PCR-test afgenomen.

Bovenstaande nieuwe situatie maakt dat we genoodzaakt zijn een aantal maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Naast deze maatregelen geldt natuurlijk dat we op alle drie de verdiepingen extra alert zijn op (milde) klachten bij onze bewoners én bij onszelf.

1e verdieping

Op deze verdieping is nu een aantal maatregelen van kracht:

 • De besmette bewoners blijven als het ook maar enigszins kan op hun eigen appartement. Zij komen in elk geval niet in de huiskamers.
 • De huiskamers blijven open, maar we proberen er voor te zorgen dat zoveel als mogelijk alle bewoners op hun eigen appartement blijven.
 • Alle medewerkers werken in volledige PBM-uitrusting (mondmasker, schort, bril en handschoenen). Deze uitrusting wordt gewisseld als er afwisselend zorg wordt verleend aan een besmette bewoner en een niet-besmette bewoner. Bij besmette bewoners wordt het mondmasker FFP-2 gebruikt.
 • Alle medewerkers blijven de gehele dienst (incl. de pauze) op de 1e verdieping.
 • Vrijwilligers komen tot nader bericht niet op de 1e verdieping.

Bezoek op alle verdiepingen

Ten aanzien van het bezoek geldt dat we graag zien, hoe ongelooflijk moeilijk we dat ook vinden om te zeggen/schrijven, dat dit nu even beperkt wordt.  Hoe minder bezoek, hoe minder kans op verdere verspreiding van het virus. We zien in geval van bezoek graag slechts één of twee vaste gezichten komen.

Vanaf heden gelden voor het bezoek de volgende regels:

 • Bezoek is alleen mogelijk op het eigen appartement van de bewoner.
 • U wordt verzocht zich weer te registreren bij de ingang.
 • U wordt verzocht alleen de hoofdingang te gebruiken. De overige ingangen zijn te gebruiken door personeelsleden die in het gebouw moeten zijn.
 • Bij bezoek aan besmette bewoners is het gebruik van volledige PBM verplicht. Op de verdieping worden u die ter beschikking gesteld.
 • Bezoekers voor de 2e verdieping wordt verzocht om met de lift te gaan, zodat de 1e verdieping kan worden gemeden.
 • U draagt te allen tijde een mondmasker binnen de Vriezenhof. Alleen als u zit en minimaal de 1,5 meter afstand kan houden, mag het mondmasker af.
 • En natuurlijk gelden de welbekende regels t.a.v. handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand houden en het te allen tijde thuis blijven in geval van (milde) klachten (met het advies u te laten testen).

Andere maatregelen

Er zal extra worden schoongemaakt op de afdelingen o.a. waar het deurkrukken, leuningen, liftknoppen betreft.

Andere activiteiten in huis (o.a. voor noabers) gaan alleen door als de 1,5 meter afstand goed kan worden gehandhaafd.

Management, staf en ondersteuning werkt zoveel als mogelijk thuis.

 

De 3e prik, de zogenaamde booster-prik

Voor al onze bewoners die gevaccineerd zijn, wordt een 3e prik (de zogenaamde booster-prik) aangevraagd. Vanzelfsprekend wordt aan betrokken bewoner en/of u als diens contactpersoon weer toestemming hiervoor gevraagd. Het prikken zullen we op dezelfde manier doen als de vorige keer, dus in de Vriezenhof door onze verpleegkundige onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde.

Heeft u naar aanleiding van deze brief of met betrekking tot andere corona gerelateerde onderwerpen nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0546-561661.

U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Mochten er nieuwe relevante ontwikkelingen zijn, dan informeren we u hier vanzelfsprekend over.

Met vriendelijke groet,

Wout Oldhoff, directeur-bestuurder

 

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland