"Als erkend leerbedrijf investeren we graag in nieuwe zorgtalenten"

Overlay voor slider afbeelding

Arbo

Mensen bloeien het meest op in een veilige, ondersteunende en liefdevolle omgeving; een omgeving die we samen moeten koesteren. Bij de Vriezenhof streven we naar de beste arbeidsomstandigheden voor iedereen. Veiligheid staat voorop, maar het is ook belangrijk dat we ons goed voelen, plezier hebben in ons werk en elkaar met respect behandelen. We streven naar een open cultuur waarin we elkaar aanspreken op mogelijke verbeteringen in het arbobeleid, wat zal leiden tot nog veiligere en gezondere werkomstandigheden.

Daarom is er in de Vriezenhof een arbo-commissie actief, bestaande uit medewerkers van diverse afdelingen. Van deze commissieleden wordt verwacht dat ze toegankelijk zijn voor collega's, zodat signalen uit de organisatie snel opgemerkt en aangepakt kunnen worden door leidinggevenden of de preventiemedewerker.

Leden van de arbo-commissie: 

 • Anja Smelt (directie-secretaresse/ clientadviseur/ preventiemedewerker)

 • Gerben de Roo (medewerker technische dienst)

 • Linda Manning (verzorgende IG intramuraal)

 • Miriam Mollink (verpleegkundige intramuraal/ Clientadviseur

 • Monique Heppenhuis (wijkverpleegkundige) 

 • Natascha Nijhof (verzorgende IG intramuraal)

 • Lieneke Winkel (huishoudelijk medewerker WMO)

 • Lenny Kleinnibbelink (personeelsadviseur)

De arbocommissie krijgt de tijd en ruimte om haar taken naar beho­ren te vervullen. Tot haar taken behoren onder andere:

 • het indienen van voorstellen over het arbo- en ziekteverzuimbeleid, in de ruimste zin van het woord;

 • het toezien op de uitvoering en de coördinatie van het Arbobeleid binnen de door de directie gestelde randvoorwaarden;

 • het opstellen van tussentijdse rapportages aan de directie over arbo aangelegenheden;

 • het voorlichten van collega’s over arbo aangelegenheden.

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland