"Dankzij de beweegtuin blijf ik soepel bewegen"

Overlay voor slider afbeelding

Christelijke identiteit

De Vriezenhof baseert zich op een Protestants Christelijke grondslag. Dat betekent dat wij werken vanuit een mens- en zorgvisie, waarin lichamelijke, sociale, levensbeschouwelijke, ethische en spirituele dimensies zijn verankerd. Wij zien de mens als door God geschapen, met eigen verantwoordelijkheid en waardigheid, welke richting geven aan zijn of haar leven. Goede zorg betekent écht aandacht hebben voor de ander, juist op de moeilijkste momenten in het leven: als mensen ziek zijn, met een handicap moeten leven of als mensen sterven. Zorg gaat in de kern om relaties, om mensen die in verbinding zijn, die iets voor elkaar betekenen.

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland