De Vriezenhof juicht voor Oranje!

Overlay voor slider afbeelding

Leveringsvoorwaarden

Als cliënt sluit u een leveringsovereenkomst af met de Vriezenhof over de aangeboden zorg en diensten. In deze algemene voorwaarden worden uw rechten en plichten en die van ons als zorgaanbieder geregeld.

De voorwaarden worden vastgesteld door de brancheorganisatie ActiZ (intramurale zorg), samen met brancheorganisatie BTN (zorg thuis), Consumentenbond, LOC (zeggenschapsorgaan in de zorg) en NPCF (Patiëntenfederatie). 

De voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht welke zorg u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. 

Deze algemene voorwaarden en Zorg- en dienstverleningsovereenkomst zijn onderdeel van de leveringsovereenkomst die met u gesloten wordt, evenals het zorgleefplan.

Tevens is er een aanvulling op de zorg- en dienstverleningsovereenkomst in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Daarnaast zijn er nog aanvullende voorwaarden.

  • Voor bewoners van de Vriezenhof: module zorg met verblijf.

  • Clienten die thuiszorg van de Vriezenhof ontvangen hebben hiervoor een aanvullende digitale overeenkomst ondertekend. 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland