"De verzorg(st)ers zijn hier allemaal hartstikke aardig en doen hun werk goed"

Overlay voor slider afbeelding

Onkosten 2018 raad van bestuur

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

In het kader hiervan stelt de raad van toezicht o.a. een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

In onderstaand overzicht de onkostenvergoeding 2018 van de directeur-bestuurder.

Onkostenvergoeding 2018 directeur-bestuurder

 

(openbaarmaking in het kader van Governancecode Zorg)

 

Omschrijving

bedrag in €

 

Reiskosten (binnenland), zakelijke km's

3.393

 

Opleiding

250

 

Overige kosten

336

 

Totaal

3.979

 

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland