Actuele situatie per dinsdag 30
november 2021 m.b.t. besmettingen COVID-19/Corona

30 november 2021 21:04

Aan alle contactpersonen van de bewoners in de Vriezenhof

Vriezenveen, dinsdag 30 november 2021

Betreft: Corona update

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u over de laatste stand van zaken inzake Corona binnen de Vriezenhof.

Op de begane grond hebben wij tot op heden nog niet met besmettingen te maken. Op de 1e verdieping zijn momenteel nog 5 bewoners besmet. Op de 2e verdieping is het aantal besmettingen opgelopen naar 8 in totaal door 3 recente positieve tests.

Donderdag 2 december wordt bij de niet besmette bewoners op de 1e etage weer een PCR-test afgenomen. Twee dagen later op zaterdag 4 december gebeurt dat bij de niet besmette bewoners op de 2e etage. Pas als alle testuitslagen negatief zijn én we zeker weten dat alle nu besmette bewoners minimaal 48 uur klachtenvrij zijn, kan een verdieping weer ‘vrij worden gegeven’ en kunnen de huidige maatregelen worden afgebouwd.

Tot dan blijven de maatregelen voor onze bewoners, onze medewerkers en u op de 1e en 2e verdieping van kracht zoals we die vorige week met u deelden. Wij vragen dan ook van u als u toch op bezoek komt alertheid en voorzichtigheid, in het bijzonder op de 1e en 2e verdieping. Houdt voldoende afstand (> 1,5 meter), draag altijd uw mondmasker en raak geen armleuningen en deurklinken met uw blote hand aan.  

Vanzelfsprekend geldt dat wij bij bijzondere omstandigheden (vreugdevolle of verdrietige) graag met u overleggen hoe we daar, gegeven de huidige situatie, onze medewerking aan kunnen verlenen. Neemt u in dat geval alstublieft contact op met de zorg. Deze weken overleggen wij als Corona-crisisteam dagelijks over de actuele situatie en de daarin te nemen maatregelen en kan op verzoeken snel worden gereageerd.

Morgen ontvangen zoals bekend de bewoners die daarvoor in aanmerking kunnen én willen komen de zogenaamde boosterprik. A.s. vrijdag geldt hetzelfde voor onze medewerkers.

Al met al hebben we nu al bijna 3 weken te maken met besmettingen in huis onder de bewoners en medewerkers. Al met al geen eenvoudige tijd. Allereerst niet voor onze bewoners, maar ook niet voor u. En evenmin voor onze medewerkers. In zo’n situatie is het fijn om te merken hoe er samengewerkt kan worden. Dank ook voor uw begrip in dezen.  Het is moeilijk te voorspellen hoe de komende weken zullen lopen. We hopen dat we het ergste achter de rug hebben en weer spoedig naar een normale situatie terug kunnen keren.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, schroom dan niet met ons contact op te nemen via de u bekende nummers.

Met vriendelijke groet,

Wout Oldhoff, directeur-bestuurder

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland