Onderzoek naar welzijn
in Vriezenveen

16 juni 2022 18:57

Onderzoek naar welzijn in Vriezenveen: geef uw mening

In de week van 20 en 27 juni nemen Saxionstudenten van de afdeling Hbo-Verpleegkunde, interviews af onder inwoners uit Vriezenveen. Doel van dit open onderzoek is meer zicht te krijgen op de welzijnsbehoeften van de inwoners in Vriezenveen. In dit onderzoek ligt de focus op de 65 plusser.

Steeds vaker wordt er gesproken over “welzijn” en “passende voorzieningen”. Maar wat houd dit eigenlijk in? Wat is welzijn eigenlijk? Is welzijn niet voor elk mens anders? Wat hebben senioren in Vriezenveen nodig? Welke activiteiten, ontmoeting, ontspanning en ondersteuning spreekt hen aan? Vragen die de Vriezenhof en ZorgSaam Twenterand graag beantwoord wil zien.

Doel: gerichter welzijnswerk

De uitkomsten van dit onderzoek geven richting aan het welzijnsaanbod in Vriezenveen in de toekomst. Om die reden wordt het onderzoek het ‘Welzijnskompas’ genoemd.

De opdrachtgevers voor dit onderzoek - de Vriezenhof (verpleeghuiszorg ,wijkverpleging en Wmo) en ZorgSaam Twenterand (welzijnsorganisatie) - hopen dat het onderzoek richtinggevend is voor verdere ontwikkelingen binnen het welzijnswerk in Vriezenveen.

Wilt u ook uw mening geven? Vul dan ook de enquête in. Klik hiervoor op de volgende link: Geef uw mening over welzijn in Vriezenveen

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland