Rapport
IGZ

5 juli 2016 13:25

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een rapport gepubliceerd over de kwaliteit in verpleeghuizen. Vandaag publiceert zij de 150 namen van de instellingen die bezocht zijn en beoordeeld. Ook de Vriezenhof komt op die lijst voor.

Bij de Vriezenhof zijn tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek op 22 juli 2015 dertien verbeterpunten geconstateerd. Samen met cliënten(raad) en externe partijen zijn we hier met zijn allen hard mee aan de slag gegaan. Tijdens het tweede onaangekondigde inspectiebezoek op 16 maart 2016 bleek dat op twee na alle punten aan de norm voldoen. De Inspectie heeft in haar rapport van dit bezoek haar vertrouwen uitgesproken dat wij voor ook de laatste twee verbeterpunten de norm zullen gaan naleven. Vandaag, 5 juli 2016, kunnen wij constateren dat wij inderdaad ook wat betreft de laatste twee punten aan de norm voldoen. De rapportages van beide bezoeken zijn openbaar en kunt u vinden op de site www.igz.nl

Naast deze kwaliteitsslag vinden we het ook belangrijk dat onze cliënten en hun familie tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Dat dit zo is kunt u terugvinden op www.zorgkaartnederland.nl

Paul de Jongh 
Directeur-bestuurder

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland