Gewijzigde bezoekregeling de
Vriezenhof i.v.m. besmetting

brief aan 1e contactpersonen van onze bewoners

24 juli 2021 10:37

Geachte 1e contactpersonen,

Graag informeer ik u over recente ontwikkelingen t.a.v. het COVID-virus in de Vriezenhof en de consequenties hiervan voor de gang van zaken binnen het huis.

Ik stel het op prijs als u deze informatie deelt binnen uw familie en kennissenkring van uw naaste(n).

Besmettingen

Zoals bekend zijn geruime tijd geleden al onze bewoners  die dat wilden en het overgrote deel van onze zorgmedewerkers voor de 2e keer gevaccineerd. Dit heeft helaas niet kunnen verhinderen dat zowel bij een medewerker als gisteren bij een bewoner toch een besmetting met COVID-19 is vastgesteld.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen genomen:

  • Alle bewoners op de 1e verdieping waar de betrokken bewoner woont, worden vandaag getest. Morgenmiddag krijgen we daar de uitslag van.
  • Al onze medewerkers op de 1e verdieping werken vanaf vandaag weer met alle persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • De bezoekregeling wordt ingaande heden aangepast. Zie hieronder.

Bezoek aan bewoners op de 1e verdieping.

In verband met het testen van de bewoners op de 1e verdieping, is bezoek daar nu helaas niet mogelijk. Wij betreuren dat ten zeerste, maar het lijkt ons het verstandigste om eerst de testuitslagen af te wachten. We hopen op uw begrip.

Bezoek aan bewoners op de begane grond en de 2e verdieping.

Voor bezoek aan bewoners op de begane grond en de 2e etage gelden vooralsnog geen beperkingen, maar gelden wel de hieronder vermelde basisrichtlijnen.  

Basisrichtlijnen bezoek

  • u gebruikt weer een mondkapje binnen de muren van de Vriezenhof
  • u registreert zich bij binnenkomst
  • u houdt 1,5 meter afstand van elkaar
  • u wast regelmatig de handen
  • uw bezoek vindt plaats in het appartement van uw naaste
  • het restaurant is niet toegankelijk voor u en uw naaste
  • als u klachten hebt komt u niet op bezoek

Wij vragen u met klem om bovenstaande richtlijnen strikt in acht te nemen. Voorzichtigheid blijft immers nog steeds geboden.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Willemijne Steenks. Zij is bereikbaar via nummer 0546-561661.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop met u dat we op korte termijn weer kunnen versoepelen.

Wout Oldhoff

Directeur-bestuurder

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland