"Zorg en aandacht voor onze clienten"

Overlay voor slider afbeelding

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te verlenen. Maar waar gewerkt wordt, gaat soms ook wel eens iets mis. U kunt niet helemaal tevreden zijn over de zorg, over bepaalde voorzieningen of over de manier waarop u wordt behandeld. Het is voor ons belangrijk dat u dit kenbaar maakt, zodat we u kunnen helpen en daarmee onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. U kunt natuurlijk ook een wens hebben waaraan wij (nog) niet kunnen voldoen of een suggestie hebben voor verbetering.
 
Wat kunt u doen?

Wij streven naar verbetering en daarom is het niet alleen voor u, maar ook voor ons, wenselijk dat u klachten en wensen uit. Zit u ergens mee of bent u ontevreden? Spreek dan gerust eens een van onze medewerkers aan. Vaak lossen dingen zich op wanneer we er rustig met elkaar over spreken. In bepaalde situaties vraagt de oplossing meer tijd en betrokkenheid van meerdere personen in de organisatie. In dat geval moeten we met elkaar constateren dat een oplossing op korte termijn niet mogelijk is. Als u er echt niet uitkomt met een (of meerdere) van onze medewerkers, kunt u een formele klacht indienen bij onze klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit: 

  • Dhr. H. Dorman, Kerkstraat 15, 7671 HE Vriezenveen, tel. 0546 – 561772 (namens de O.R., tevens vertrouwenspersoon voor de medewerkers)
  • Mw. R.E. Schepers, Kalander 2, 7641 LP  Wierden, tel. 06 – 43817990 (namens Raad van Toezicht)
  • Dhr. G. Sanderman, Horstweg 2, 7671 RJ  Vriezenveen, tel. 0546 – 549537 (namens Cliëntenraad)

U kunt ook een klachtenformulier invullen. Deze kunt u afhalen bij de receptie. De uitgebreide klachtenregeling is op te vragen via directiesecretariaat

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland