"Dankzij de beweegtuin blijf ik soepel bewegen"

Overlay voor slider afbeelding

Organisatie en aansturing

Onze 235 medewerkers, 150 vrijwilligers en 50 stagiaires staan dagelijks klaar voor onze cliënten en overige senioren in Vriezenveen om hen te ondersteunen bij de (zorg)vragen die zij hebben. De medewerkers worden aangestuurd door onze teamleiders, die weer in lijn staan met onze directie. Eindverantwoordelijk is de raad van bestuur.

Raad van bestuur

 • Paul de Jongh (directeur-bestuurder)

Directie

 • Paul de Jongh (directeur-bestuurder)
 • Erna Marsman (adjunct-directeur)

Teamleiders

 • Rieke Jaspers Faijer (zorg thuis)
 • Jeannet Klinkien (woonzorg)

Raad van toezicht

De raad van toezicht is er verantwoordelijk voor toezicht te houden op de Vriezenhof om te controleren of zij haar doelen realiseert.

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Dhr. J. Fokke (voorzitter), lid namens de medewerkers van De Vriezenhof
 • Dhr. E.J. van Marle (vicevoorzitter), lid
 • Dhr. J. Meijerink, lid namens de cliënten
 • Mevr. J. Roelofsen-Gerrits (secretaris), lid namens de Hervormde Gemeente
 • Mevr. I.C.L. Oldenhuis Arwert-Ormel, lid namens de Gereformeerde Kerk
 • Dhr. D. Krommendijk, lid namens de Hervormde Gemeente

Cliëntenraad

De cliëntenraad overlegt regelmatig met onze directie en adviseert hen over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over het beleid, de begroting en de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Ook is de cliëntenraad een medezeggenschapsorgaan voor cliënten en hun familie: hij helpt hen voort met hun belangen, zowel intramuraal (bewoners verzorgingshuis) als extramuraal (aanleunwoningen, thuiszorg, dagcentrum, etc.).

De cliëntenraad telt zeven leden:

 • Dhr. H. (Eric) Keddeman (voorzitter), namens cliënten extramuraal en dagcentrum
 • Mw. G. (Gerdien) Hoff-Aalderink, namens bewoners Vriezenhof en Regenboog
 • Mw. J. (Jo) Smelt, namens bewoners Grevinckhoff
 • Mevr. H. (Hilly) Schutten-Korte, namens bewoners Buterhof
 • Mevr. A. (Alide) Jansen-Hoff, namens bewoners Vriezenhof
 • Dhr. G.H. (Gerrit) Hospers, namens cliënten extramuraal
 • Mw. J. (Joke) Prins-Schipper, namens bewoners Vriezenhof

U kunt ook contact opnemen met de cliëntenraad voor situaties die op de afdeling en/of met de leidinggevende niet direct oplosbaar zijn. Dit kan via clientenraad@vriezenhof.nl of u kunt de leden persoonlijk aanspreken. Uiteraard verwachten wij in dit geval wel dat u eerst het verzorgend personeel van de afdeling aanspreekt.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (or) bestaat uit een groep medewerkers die alle medewerkers van De Vriezenhof vertegenwoordigt. Namens al het personeel voert de or overleg over alle zaken in De Vriezenhof die van belang zijn voor het personeel. Ook adviseert hij (on)gevraagd de raad van bestuur en het managementteam met betrekking tot de volgende onderwerpen: arbeidsomstandigheden, betrokkenheid, communicatie, informatie, motivatie, teamwork, toekomstgerichtheid, veiligheid, werkgelegenheid en werken aan goed werkgeverschap én goed werknemerschap. 

Vertegenwoordigers or:

 • Marloes Kastermans-Wiltvank (voorzitter)
 • Lindie Pedersen-Keijzer
 • Erna hooge Venterink-Oude Wesselink
 • Dianne Stokvis-Dogger
 • Margreet de Jonge-Meulenbeld
 • Diana Elzinga
 • Gerda Meulenbeld
Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland